Informace o zpracování osobních údajů pro účel vydávání a distribuce digitálních karet pomocí platformy PassMachine

Při využití platformy PassMachine vystupuje MAFRA, a.s. jako tzv. zpracovatel osobních údajů. MAFRA, a.s. pro vás bude v rámci platformy PassMachine zpracovávat osobní údaje vašich zákazníků za účelem fungování platformy, tedy generování digitálních karet, zasílání obchodních sdělení uživatelům v rámci platformy a zajištění bezpečnosti dané platformy, vč. přiměřeného logování prováděných úkonů. Smlouva o zpracování osobních údajů je součástí všeobecných obchodních podmínek pro užívání aplikace. Za zpracování prováděné provozovateli systémů Apple a Android odpovídají tito provozovatelé.

V rámci platformy jsou obvykle zpracovávány tyto osobní údaje: ID uživatele, ID zařízení, specifikace uživatele, uvedená data či platnost karty, případně také jméno a příjmení držitele. Dále jsou zpracovávány v běžném rozsahu logy jednotlivých úkonů.

Platforma PassMachine aktuálně (rozsah funkčnosti se může měnit) umožňuje oslovit koncové držitele digitálních karet formou push notifikací i na základě polohy (GPS). Do systému PassMachine nejsou v této souvislosti ukládány žádné údaje o poloze koncového uživatele, vše probíhá na úrovni systémů mobilních telefonů.

V případě, kdy dochází při využití platformy PassMachine k předání osobních údajů Vašich klientů do aplikace Portmonka či jiným poskytovatelům obdobných aplikací, jsou takové osoby, pokud se týká zpracování osobních údajů v rámci těchto aplikací, samostatnými správci dotčených osobních údajů.

MAFRA, a.s. věnuje velkou pozornost zabezpečení osobních údajů. Jsou nasazeny obvyklé ochranné systémy, např. pravidelná detekce zranitelností definovaných OWASP TOP 10, zabezpečení komunikace pomocí protokolu TLS, detekce a prevence útoků IPS, detekce a prevence útoků na úrovni aplikace/API, ochrana před útoky typu DDoS. Údaje jsou uloženy v komerčním housingovém centru v České republice.

MAFRA, a.s. jmenovala v souladu s GDPR pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, kterou je JUDr. Dagmar Hartmanová, tel. +420 225 06 31 33, e-mail: dpo@mafra.cz.

Poučení o zpracování vašich osobních údajů jakožto našeho smluvního partnera naleznete na www.mafra.cz/pouceni. Poučení o zpracování osobních údajů v rámci aplikace MojePortmonka (pro případ, kdy budete na tuto aplikaci odkazovat), je k dispozici zde: https://mojeportmonka.cz/.

V Praze dne 1.1.2023